Konfliktkompassen

Vänd era hinder till möjligheter

Konflikthantering handlar inte enbart om svåra samtal, tvister och krishantering, det handlar till stor del om att jobba proaktivt. När det kommer till konflikter står rädslor inte sällan i vägen för de resultat som annars skulle kunna vara möjliga. Mycket handlar om att våga lyssna och att vilja vända det som upplevs som hinder till möjligheter. De flesta organisationer och skolor strävar efter att ha en effektiv och god kommunikation samt att vara riktigt bra på att samarbeta. Mål som vi gärna vill vara med att uppnå för våra kunder.  Med oss får du goda insikter i hur du själv och andra agerar och reagerar samt hur ni på ett framgångsrikt sätt kan hantera och förebygga konflikter.


ERA KONFLIKTER KAN ÖPPNA NYA DÖRRAR

Konflikter finns över allt, även på de bästa av skolor och organisationer. Ofta undviks konflikter in i det längsta för att de upplevs som obehagliga. Det kan vara svårt att vara den person som måste axla ansvaret att ta tag i upprörda känslor och därmed vara rädd för att inte bli omtyckt. Om man inte tar tag i konflikterna (eller jobbar förbyggande!) kan de resultera i onödiga skador som kan leda till både stress, sjukskrivningar och sänkt motivation. Sådant som kostar både pengar, tid och kraft för alla inblandande.

 

På Konfliktkompassen hanterar vi konflikter på ett medvetet plan och ser dem som nödvändiga. Att konflikter till och med kan öppna nya dörrar och vara startskott till positiva möten där det finns möjlighet att lära sig något nytt och växa tillsammans. Ni ska känna er rustade och förberedda när konflikter uppstår och våga hantera dem på konstruktiva och vinnande sätt.

Vi arbetar med både organisationer, skolor och privatpersoner och har alltid kunden i fokus. Vi tror starkt på att det är ytterst gynnsamt att lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt redan i tidig ålder då det på sikt leder till en ljusare framtid.

 

Att arbeta med oss kan innebära att vi kommer in redan innan konflikten brutit ut för att förebygga och skapa starka team, för andra kan det innebära att vi ger dem redskap och stöd för att hantera konflikterna när de väl uppstått.

 

På Konfliktkompassen skräddarsyr vi alla uppdrag efter kundens behov vare sig det är workshops, utbildningar, föreläsningar eller längre samarbeten. Målet är att tillsammans hitta ett sätt att navigera på, så att kunden så tidigt som möjligt kan känna att de kan ta sig an framtida situationer på egen hand.

MÖT VÅRT TEAM

Åsa Vennberg

Har jobbat med ledarskap och grupputveckling i halva sitt liv och vill ständigt fortsätta utvecklas. Hon brinner för upplevelsebaserat lärande, för henne är det viktigt att lyssna efter vad som menas och inte bara efter vad som sägs. Att normalisera konflikter och tänka att det finns bra sätt att hantera dessa på. Annars är hon en fena på att laga mat, gillar snowboardåkning och att sticka.


Martin Holmstedt

Är en driven person med öga för balans och förnuft som gärna vrider och vänder på saker och ting för att se dem i ett nytt ljus. Med en bakgrund i kriminologi och konfliktvetenskap anser han att idealet inte handlar om att skapa en tillvaro utan konflikter, utan snarare att hitta sätt att lyfta och hantera dem på. Han gillar att springa Göteborgsvarvet, balla spel och nördiga referenser  


Caroline Robertsson

Personalvetare som fastnat för konsten att strida i frid som utgår ifrån att det går att prata om allt, det viktiga är hur man pratar med varandra. För henne är kommunikation otroligt intressant då det utvecklar oss människor, inte minst genom att blicka inåt och öka medvetenheten om hur vi själva fungerar. Hon gillar att hänga i skogen och gå på syjunta.


Thina Grotmark

Beteendevetare med ett förflutet som projektledare inom kommunikation,  marknadsföring och PR. Nyfikenheten för människors olika beteenden landande slutligen i konflikthantering där hon brinner för  icke-vålds kommunikation, personlig utveckling  samt att hitta nya vägar inom konflikthantering. Trivs gör hon bäst i samspelet med andra och äger på tok för många klänningar.