Organisationer

Bör ni investera i konflikthantering?

Idag finns det ett växande intresse för organisationer att tidigt hantera och förebygga sina konflikter på arbetsplatsen. Om de inte hanteras på ett tidigt plan tenderar de att bli kostsamma både ekonomiskt och relationsmässigt.  Det finns också organisationer som behöver stöd i processen att lösa de konflikter som redan uppstått och eskalerat, vilket kan vara lättare med hjälp av en neutral utomstående person.

 

Konfliktkompassen vill utveckla framtidens arbetsplatser tillsammans med er genom att ta fram en plan som är skräddarsydd efter just era behov.

DET BRUKAR LÖNA SIG

– Forskning visar att chefer lägger cirka 30% av sin arbetstid på att hantera konflikter. Hur mycket tid lägger ni?

 

-Enligt en rad forskare påverkar konflikter såväl kostnader, effektivitet som arbetsplatsers måluppfyllelse. Det finns både tid och pengar att spara på god konflikthantering.

 

-De indirekta kostnaderna för ouppklarade konflikter har presenterats som en av de största, påverkbara kostnader ett företag kan ha.

 

-Konflikter skapar stress, ryktesspridning, grupperingar och bidrar till  sänkt motivation, sjukskrivningar och omplaceringar.

-Med en person som är utbildad att stödja vid svårlösta konflikter är det betydligt lättare att lösa dem tillsammans. Både innan och efter konflikterna hunnit gå långt och blivit destruktiva.

 

-Med god konflikthantering brukar antalet sjukdagar och personalomsättning minska samt att verksamhetens resultat höjs.

 

-Tillsammans omvandlar vi konfliktens kraft till något positivt som ger nya möjligheter till kunskap istället för något som stjäl energi.

 

-Med stärkta samarbeten och tydliga mål kan alla må bra och gå nöjda ur en sådan process med nya verktyg för att i framtiden hantera konflikter på egen hand.