Privatpersoner

Privatlivets konflikter

När du befinner dig mitt uppe i en konflikt är det vanligt att starka känslor av ilska, besvikelse och frustration uppstår och en lösning kan kännas omöjlig. Dessa känslor kan göra det komplicerat att se på situationen med klara ögon, eller ur en annan synvinkel än din egen. När man luftar känslor och händelser med utomstående är önskan ofta att få sin egen upplevelse bekräftad snarare än att det ska leda till att konflikten hanteras. Visst känns det skönt att bara få lätta på trycket! Men sen då? Man befinner sig fortfarande på ruta ett med en ohanterad konflikt som riskerar att växa. Hos oss på Konfliktkompassen erbjuder vi stöd när det kommer till svårlösliga konflikter i en trygg och säker miljö där alla har tystnadsplikt.

KONFLIKTVÄGLEDNING: Konflikter kan vara svåra att få klarhet i. Ofta är det flera faktorer som verkar inom konflikten vilket kan göra det svårt att få grepp om vad den egentligen beror på. Det kan handla om att du och den andra parten har olika sätt att hantera konflikter på, vilka känslor som upplevs och vilka behov som ligger bakom. Dessa kan vara svåra att identifiera, men en bättre förståelse för konflikter underlättar ofta hanteringen.  När en privat relation blivit infekterad kan det finns behov av att hitta ett bättre förhållningssätt.  Tillsammans tittar vi på orsaken till den uppkomna situationen  och vilka strategier du kan använda för att ta dig igenom den.

MEDLING är en stegvis process där en opartisk tredje part underlättar för parterna i en konflikt att kommunicera och lyssna till varandra och eventuellt komma fram till ömsesidiga överenskommelser. Men hjälp av medlaren utforskar man tillsammans bakgrunden till den uppkomna situationen. Alla parter får berätta sin historia och känna sig hörda av övriga. Under en medlingssession undersöks parternas behov och intressen för att försöka tillgodose dessa. Först när alla känner sig förstådda går man vidare för att titta på vad som kan förändras för att komma förbi den konfliktsituation man befinner sig i. Vi på Konfliktkompassen medlar både mellan individer och grupper.