Tjänster

VÅRA TJÄNSTER

 • Utbildning & Kompetensutveckling

  Planerar ni en studiedag eller utvecklingsdag för er personalgrupp? Vi utbildar på arbetsplatser och organisationer på temat konflikter och kommunikation. Allt från ledarskap och grupputveckling till elevsamtal och ickevåldskommunikation. Allt utifrån verksamhetens behov och önskemål.

 • Workshops & Föreläsningar

  Under våra workshops arbetar vi mycket med grupper och använder metoder så som övningar och samtal för att främja kommunikation, samarbete och förståelse för varandra. Temat anpassas utifrån verksamhetens aktuella behov. Tillsammans experimenterar vi med olika tillvägagångssätt att hantera konflikter. Våra föreläsningar kan handla om olika teman såsom: konfliktteori, samarbete, konfliktstilar, kommunikation och förebyggande av konflikter.

 • Konfliktvägledning

  Ett av målen med konfliktvägledning är att vi tillsammans med er utarbetar strategier för hur aktuella och framtida konflikter ska hanteras. Det sker bland annat genom samtal om hur olika faktorer i konflikter relaterar till varandra, hur det går att främja kommunikation och interaktion med sina medmänniskor med hjälp av verktyg. Det är en process där syftet är att utveckla kundens konfliktförståelse.

 • Medling

  Som medlare vill vi på ett neutralt sätt underlätta kommunikationen mellan två eller fler parter som upplever konflikt. Medling bygger på att parternas deltagande är frivilligt. Under en medlingssession undersöks parters behov och intressen för att försöka tillgodose dessa. Medling handlar till stor del om att stödja parterna i att känna sig hörda och lyssna på varandra och i vissa fall sluta avtal mellan parterna. Vi medlar mellan både individer och grupper.

 • Konfliktinterventioner

  Vi analyserar er organisations konflikthanteringssystem och arbetar fram förslag på förbättringsmöjligheter vilka stärker organisationen. 

 • Facilitering

  Som facilitator leder man grupper under strukturerade möten och underlättar för dem i beslutsfattande genom att tydliggöra intressen, behov samt undersöker beslutsunderlaget. Syftet med facilitering är att effektivisera och utveckla organisationer genom att leda gruperp mot gemensamt satta mål. Det görs på ett sätt som skapar delaktighet, motivation och ansvarstagande.

Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/0/a/konfliktkompassen.se/httpd.www/wp-content/themes/elos/inc/shortcodes/process.php on line 37 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/0/a/konfliktkompassen.se/httpd.www/wp-content/themes/elos/inc/shortcodes/process.php on line 37 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/0/a/konfliktkompassen.se/httpd.www/wp-content/themes/elos/inc/shortcodes/process.php on line 38 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/0/a/konfliktkompassen.se/httpd.www/wp-content/themes/elos/inc/shortcodes/process.php on line 39 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/3/0/a/konfliktkompassen.se/httpd.www/wp-content/themes/elos/inc/shortcodes/process.php on line 40

VÅR PROCESS

Kontakt
Möte
Förslag
Genomförande
Återkoppling